Article available only in Romanian language

Conținutul acestei pagini se referă în mod special la sistemul de operare Windows Vista și are un caracter cam tehnic; informațiile se aplică însă în egală măsură și la versiunile Windows mai noi.

Notă: observațiile cuprinse în această pagină se referă doar la aspectele de compatibilitate cu limba română.

Mai întâi, concluzia: per ansamblu, începând cu versiunea Vista, sistemul de operare Windows este:

 • capabil să creeze texte scrise corect în limba română, cu condiția folosirii aplicațiilor cu capabilități Unicode
 • capabil să afișeze texte scrise corect în limba română, cu excepția situației folosirii codării pe 8 biți ISO/IEC 8859-16 (Latin 10)

Prin comparație cu versiunile precedente ale sistemului de operare, începând cu Windows Vista au fost corectate aproape toate problemele:

 • tastatura românească standardizată a fost implementată în sistem
 • toate fonturile de bază („core fonts”) au fost revizuite și sunt compatibile cu limba română sub aproape toate aspectele, iar câteva (șase) fonturi nou introduse sunt de asemenea compatibile cu limba română sub aproape toate aspectele

Notă: prin „aproape toate aspectele”, înțeleg că a mai rămas un singur lucru pe din afară: caracterul Unicode 2011 (Non-Breaking Hyphen; mai pe românește, „liniuța de unire”); acest lucru nu este însă critic, deoarece pe de o parte implementarea funcționalității acestui carcater la nivelul câtorva aplicații este încă defectuoasă (deci folosirea lui directă ar putea fi neuniformă și/sau confuză în funcție de aplicație), iar pe de altă parte există căi alternative destul de eficiente pentru compensarea lipsei acestui caracter din indiferent care font (atât ca afișare, cât și ca introducere de la tastatură), fapte care pot pune la îndoială efortul din punctul de vedere al producătorilor de fonturi; în plus, Academia Română nu s-a arătat deloc tranșantă în această privință, adică nu a emis nicio recomandare care să oblige la implementarea acestui caracter în cadrul sistemelor informatice.


Detaliat

1. Compatibilitatea cu standardul românesc SR 13392:2004 (adică standardul de tastatură românească)

Începând cu Windows Vista versiunea beta 1, build 5270, standardul românesc SR 13392:2004 a fost implementat, sub denumirile:

Zona de notificare din Windows Vista
Exemplu de pe un sistem unde pentru tastatura românească s‑a ales versiunea Romanian (Standard)

Standardul a fost implementat corect, adică prin folosirea oricăruia dintre aceste două aranjamente de caractere se generează caracterele românești corecte, printre care caracterele Ș/ș și Ț/ț cu virgulă (Unicode 0218/0219 și 021A/021B).

Atenție ! Implementarea corectă a standardului de tastatură românească înseamnă și generarea corectă a caracterelor românești Ș/ș și Ț/ț cu virgulă; este de așteptat să existe o perioadă „de tranziție”, cu probleme de compatibilitate între utilizatorii sistemului de operare Windows Vista (sau versiuni ulterioare) și utilizatorii sistemelor de operare Windows mai vechi ca versiune, în special din cauza fonturilor folosite ! Acest lucru trebuie privit însă ca o rezolvare pozitivă a lucrurilor, cu țintă pe termen lung.
O problemă colaterală a acestei corectitudini o constituie incompatibilitatea cu aplicațiile non-Unicode care folosesc codarea proprietară de pagină CP1250. Vina fundamentală pentru această situație aparține forurilor responsabile românești de la vremea respectivă (1987) pentru indiferența și/sau incompetența cu care au asistat la elaborarea și aprobarea standardului internațional ISO 8859‑2:1987, standard care ulterior a servit drept ghid pentru codarea proprietară de pagină CP1250.

Aranjamentul de caractere al tastaturii românești à la Microsoft, adică cel vechi, nestandardizat, singurul cu care au fost livrate până acum toate versiunile anterioare ale sistemelor de operare Windows, este prezent în continuare în sistem, din motive de compatibilitate.

Începând cu Windows Vista versiunea beta 2, build 5456, denumirea acestui aranjament a fost schimbată din „Romanian” în „Romanian (Legacy)”, eliminând în acest fel posibilitatea de confuzie care ar fi putut apărea la selecția tastaturii românești.

Notă: în varianta tradusă în limba română a sistemului de operare Windows Vista, denumirea de tastatură „Romanian (Legacy)” a fost tradusă greșit cu „Română (tradițională)” în loc de „Română (moștenit)” (eventual adaptat sub forma „Română (vechi)”, sau „Română (învechit))”;
• pe de o parte, tradițional (sau moștenit, sau vechi, sau învechit) este aranjamentul de caractere, nu limba – deci genul trebuie să fie masculin, nu feminin;
• pe de altă parte, legacy înseamnă moștenire, iar în retroversiune tradițional este traducerea corespunzătoare lui traditional; un ceva care de fapt nu a fost folosit niciodată pe scară largă nu poate purta epitetul de „tradițional”, este un nonsens.

Tot cu această ocazie, adică începând cu Windows Vista versiunea beta 2, build 5456, acest aranjament de caractere moștenit a devenit funcțional din punctul de vedere al limbilor minorităților naționale suportate, în sensul că bug-ul străvechi, legat de nefuncționalitatea tastelor moarte, a fost corectat.

Notă: pentru cei pentru care standardizarea lingvistică a tastaturii (adică povestea cu ș și ț cu virgulă) a sosit prea devreme, cum ar fi cei care folosesc încă din plin anumite aplicații non-Unicode, pe 8 biți (un exemplu notabil este categoria aplicațiilor pentru subtitrarea de filme, în special din vina formatelor fișierelor de subtitrare și mai puțin din vina aplicațiilor propriu-zise), există o soluție de compromis: instalarea aceleiași tastaturi pe modelul standardizat, dar care generează ş și ţ cu sedilă; cu mențiunea că eu NU recomand nici folosirea și nici promovarea acestei versiuni, recunosc că în unele cazuri nu există alternativă, sau în tot cazul, nu una eficientă; versiunile respective sunt acestea:

Atenție ! Nerecomandat lingvistic ! Instalați doar dacă știți că vă este absolut necesar, tehnic vorbind !

Descărcați versiunea de tastatură „Romanian (standard, cu sedilă)”:

și/sau
Descărcați versiunea de tastatură „Romanian (programatori, cu sedilă)”

Atenție ! Nerecomandat lingvistic ! Instalați doar dacă știți că vă este absolut necesar, tehnic vorbind !

Atenție ! Nu este permisă comercializarea acestor programe !

Note:
Instalarea acestor versiuni adiționale de mapări de tastatură românească nu afectează în niciun fel fișierele originale ale sistemului.
Aranjamentele de caractere ale acestor două versiuni adiționale de mapări de tastatură românească sunt aproape identice cu cele asemănătoare ca denumiri din Windows Vista, mai puțin două aspecte:

  • generează ş și ţ cu sedilă, adică incorect din punctul de vedere al limbii române
  • oferă suport complet pentru limba turcă; clic aici pentru detalii

Versiunile sunt compatibile cu ambele versiuni de 32 sau 64 de biți ale sistemelor de operare.

Cu tastatura românească standardizată din Windows Vista (și la fel și în Windows 7, 8, 8.1 și 10), caracterele ş și ţ cu sedilă pot fi obținute ocazional și fără a instala nimic în prealabil – anume prin folosirea tastei moarte care generează ¸ respectiv tastarea AltGr+[+/=] urmată de s sau t.


IMPORTANT ! Windows Vista prima ediție conține un bug din a cărui cauză în aplicațiile ANSI (cele „vechi”, non-Unicode) caracterele românești ă, ş și ţ nu pot fi introduse de la tastatură (deci nici chiar cele incorecte lingvistic, ş și ţ cu sedilă). Acest bug este a fost explicat tehnic într-un articol de blog inițial pus la păstrare și ulterior eliminat de către Microsoft (articolul original ) și a fost corectat în SP 1 (Service Pack 1).
Dacă acesta este cazul, adică dacă aveți un sistem cu Windows Vista prima ediție, pentru rezolvarea problemei trebuie să instalați cel puțin SP 1 pentru Windows Vista (recomandabil oricum, nu numai din motivul discutat aici), sau să obțineți și să instalați hotfixul KB 936060 de la serviciul de suport tehnic al Microsoft.


2. Compatibilitatea cu subsetul Unicode Latin Extended-B la nivel de font

Sistemul de operare Windows Vista are incluse atât seria de fonturi de bază, cât și o serie nouă de fonturi, optimizate pentru tehnologia ClearType.

Din punctul de vedere al limbii române, situația fonturilor de bază („core fonts”) este următoarea:

Arial (Normal, Bold, Italic, BoldItalic): font actualizat; compatibil cu limba română
Arial Black (N): font actualizat; compatibil cu limba română
Comic Sans MS (N, B): font actualizat; compatibil cu limba română
Courier New (N, B, I, BI): font actualizat; compatibil cu limba română
Georgia (N, B, I, BI): font actualizat; compatibil cu limba română
Impact (N): font actualizat; compatibil cu limba română
Lucida Console (N): font actualizat; compatibil cu limba română
Lucida Sans Unicode (N): font actualizat; compatibil cu limba română
Microsoft Sans Serif (N): compatibil cu limba română (acesta era oricum compatibil și înainte, de pe vremea Windows XP)
Palatino Linotype (N, B, I, BI): compatibil cu limba română (acesta era oricum compatibil și înainte, de pe vremea Windows XP)
Tahoma (N, B): compatibil cu limba română (acesta era oricum compatibil și înainte, de pe vremea Windows XP)
Times New Roman (N, B, I, BI): font actualizat; compatibil cu limba română
Trebuchet MS (N, B, I, BI): font actualizat; compatibil cu limba română
Verdana (N, B, I, BI): font actualizat; compatibil cu limba română

Din punctul de vedere al limbii române, situația fonturilor noi, optimizate pentru tehnologia ClearType, este următoarea:

Calibri (N, B, I, BI): compatibil cu limba română
Cambria (N, B, I, BI): compatibil cu limba română
Candara (N, B, I, BI): compatibil cu limba română
Consolas (N, B, I, BI): compatibil cu limba română
Constantia (N, B, I, BI): compatibil cu limba română
Corbel (N, B, I, BI): compatibil cu limba română

Mai mult, la fonturile de bază, toate ţ/Ţ-urile cu sedilă (Unicode 0163/0162) au acum asociate glife tot cu sedilă, eliminând astfel posibilele confuzii, introduse în mod stupid acum mulți ani de către divizia de tipografie a companiei Adobe.


3. Compatibilitatea directă cu standardul ISO/IEC 8859-16 (Latin 10) (adică standardul setului de caractere pe 8 biți asociat limbii române)

Sistemul de operare Windows Vista nu oferă suport pentru standardul ISO/IEC 8859-16 (Latin 10). Cu alte cuvinte, sistemul nu poate face asocierea între caracterele Unicode și cele din setul de caractere specificat de acest standard, set dedicat în principal limbii române.

Din punctul de vedere al sistemului, lipsește codarea de pagină 28606, adică cea corespunzătoare setului de caractere ISO-8859-16.

Din punctul de vedere al aplicațiilor incluse în sistem care ar putea avea legătură cu acest standard, situația este următoarea:

 • Windows Internet Explorer: aplicația nu este capabilă nici să forțeze din meniu codarea unei pagini în modul ISO 8859-16 Latin 10 și nici nu recunoaște în mod automat paginile care au un meta tag de tipul:
  <META HTTP‑EQUIV="Content‑Type" CONTENT="text/html; charset=ISO‑8859‑16">
 • Windows Mail (noul nume pentru Outlook Express): aplicația nu este capabilă nici să compună un mesaj codat în modul ISO 8859-16 Latin 10 și nici nu recunoaște în mod automat un mesaj primit care are codarea de pagină de tipul:
  Content‑Type: text/plain; charset="iso‑8859‑16"

Search

No comments

I did not activated the comments on any article and for the moment I'm not going to do that. If there is really something deserving to be commented, then the discussion forum may be successfully used.
(try posting in „Despre orice altceva” category, which means „Anything else”)

Go to top